Цени за легализация на документи

Цени за Легализация на документи

ЦЕНИ за легализация на документи от  ПРЕВОДИ БГ – гаранция за най-добра ЦЕНА.

ПРЕВОДИ БГ ООД е оторизирана от Министерството на външните работи на Република България (сектор заверки и легализация) с Договор № 1728.

Агенция ПРЕВОДИ БГ предлага съдействие за Легализация на документи, Заверка с АПОСТИЛ и Заверка на преводи.

Ценоразпис – цени за легализация на документи

Вид документОбикновена услуга
Бърза услугаЕкспресна услуга
Удостоверение за брак40 лв. / 5 дни
60 лв. / 3 дни
80 лв. / 1 ден
Удостоверение за раждане40 лв. / 5 дни
60 лв. / 3 дни
80 лв. / 1 ден
Удостоверение за семейно положение40 лв. / 5 дни
60 лв. / 3 дни
80 лв. / 1 ден
Удостоверение за родствени връзки40 лв. / 5 дни60 лв. / 3 дни80 лв. / 1 ден
Удостоверение за наследници40 лв. / 5 дни60 лв. / 3 дни80 лв. / 1 ден
Удостоверение за идентичност на имена40 лв. / 5 дни
60 лв. / 3 дни
80 лв. / 1 ден
Удостоверение за постоянен или настоящ адрес40 лв. / 5 дни60 лв. / 3 дни80 лв. / 1 ден
Смъртен акт40 лв. / 5 дни60 лв. / 3 дни80 лв. / 1 ден
Диплома за средно образование55 лв./ 10 дни
65 лв. / 6 дни
80 лв. / 3 дни
Диплома за висше образование55 лв./ 10 дни
65 лв. / 6 дни
80 лв. / 3 дни
Приложение към диплома55 лв./ 10 дни
65 лв. / 6 дни
80 лв. / 3 дни
Академична справка55 лв./ 10 дни
65 лв. / 6 дни
80 лв. / 3 дни
Уверение от ВУЗ55 лв./ 10 дни
65 лв. / 6 дни
80 лв. / 3 дни
Свидетелство за основно образование55 лв. / 10 дни65 лв. / 6 дни80 лв. / 3 дни
Удостоверение за редовен ученик55 лв. / 10 дни65 лв. / 6 дни80 лв. / 3 дни
Удостоверение за придобита квалификация45 лв. / 8 дни60 лв. / 6 дни75 лв. / 4 дни
Свидетелство за съдимост40 лв. / 8 дни
54 лв. / 6 дни
70 лв. / 4 дни
Съдебно решение40 лв. / 8 дни
54 лв. / 6 дни
70 лв. / 4 дни
Декларация40 лв. / 8 дни
54 лв. / 6 дни
70 лв. / 4 дни
Нотариален акт40 лв. / 8 дни
54 лв. / 6 дни
70 лв. / 4 дни
Пълномощно40 лв. / 8 дни
54 лв. / 6 дни
70 лв. / 4 дни
Епикриза40 лв. / 8 дни54 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Имунизационен паспорт40 лв. / 8 дни54 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Медицинско изследване40 лв. / 8 дни54 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Медицинско свидетелство40 лв. / 8 дни
54 лв. / 6 дни
70 лв. / 4 дни
Медицинско направление40 лв. / 8 дни54 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Банкова референция40 лв. / 5 дни
60 лв. / 3 дни
80 лв. / 1 ден
Кръщелно свидeтелство50 лв. / 6 дни
75 лв. / 4 дни
90 лв. / 2 дни
Свидетелство за църковен брак50 лв. / 6 дни75 лв. / 4 дни90 лв. / 2 дни
Удостоверение от Полиция, КАТ50 лв. / 6 дни
75 лв. / 4 дни
90 лв. / 2 дни
Извлечение от трудова книжка40 лв. / 8 дни
54 лв. / 6 дни
70 лв. / 4 дни
Служебни бележка от работодател40 лв. / 8 дни
54 лв. / 6 дни
70 лв. / 4 дни
Служебна бележка от РУСО40 лв. / 8 дни54 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Удостоверение от Агенцията по вписвания40 лв. / 5 дни
60 лв. / 3 дни
80 лв. / 1 ден
Удостоверение от Военно окръжие50 лв. / 6 дни
75 лв. / 4 дни
90 лв. / 2 дни
Удостоверение от НАП40 лв. / 5 дни
60 лв. / 3 дни
80 лв. / 1 ден
Удостоверение за проф. квалификация40 лв. / 8 дни
54 лв. / 6 дни
70 лв. / 4 дни
Заверка на документи от чужбина25 лв. / 5 дни35 лв. / 3 дни50 лв. / 1 ден

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

*  В цените за легализация са включени всички такси за легализация

*  Цената за превод се таксува по съответният ценоразпис

*  Всички посочени по-горе срокове не включват почивни дни и официални празници

цени за легализация на документи

 

Цени за легализация на документи – новини от Министерството на външните работи на Република България

Министерството на външните работи на Република България уведомяваме гражданите, че се предоставя допълнителна възможност за заплащане на дължимите такси за заверки и легализации в страната, по Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси.

Считано от 19 юни 2017 година заявителите на административни услуги могат да направят заплащането на  дължимите такси освен с ДТМ, и  с дебитни и кредитни карти (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Borica) с използване на ПОС терминално устройство на гишетата за прием и регистриране на заявления за заверка и легализация на документи.
ПОС терминални устройства за плащане с банкови карти функционират и в консулските служби в Лондон, Атина, Берлин, Рим, Милано, Хага, Валенсия. Министерството на външните работи продължава да работи в посока оптимизиране на административните услуги за граждани. Скоро предстои инсталирането на ПОС терминали и в други консулски служби в чужбина.
 .
 Цени за легализация на документи - правилник

Често задавани въпроси и отговори

Какво е заверка/легализация на документ?

Заверка или поставяне на Апостил е вид легализиране на документ от съответния орган на страната, където е издаден. Прави се от Консулски отдел към Министерство на външните работи или от консулското представителство или дипломатическото в страната.

Цени за легализация на документи. Как става ценообразуването на легализиран документ?

Цените се определят от Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи. Цената се определя на база време, необходимо за изпълнение в зависимост поръчката е експресна, бърза или обикновена.

Как се определя срок за легализация на документи?

Срокът зависи от типа документ.
Легализацията се прави от Консулски Отдел на МВнР и отнема от един до четири работни дни.

Кои Документи се заверяват от Министерство на правосъдието?

Всеки един документ, издаден от съд или при нотариус, подлежи на заверка в Министерство на правосъдието – договори,  пълномощно, свидетелства за съдимост, нотариално заверени документи, учредителни актове от и на фирми, служебни бележки, свидетелства за професионални квалификации и други.

Трябва ли да легализираме документите си?

Всяка институцията, пред която се представят даден тип документи може да уточни дали те трябва да са легализирани или не.

Къде се легализират документ с апостил?

В България легализирането на документни с апостил се извършва от Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи — Дирекция „Консулски отношения“ и Министерство на образованието.

Как се легализира Удостоверение за раждане?

За да бъде легализирано Удостоверете за раждане е нужен дубликат. Такъв се издава от общината, която е издала оригинала. На задната страна от документа се поставя правоъгълен печат, с който общината удостоверява пред чуждата страна положените подписи и печати.

Когато това е направено, документът може да бъде легализиран.

Къде се легализират и заверяват дипломи за образование?

Според степента на образование и учебното заведение заверка се прави в различни министерства на страната.

Дипломата от основно, средно или висше УЗ (учебно заведение) се изисква копие, което задължително трябва да е заверено при нотариус. Заверка с прави след представяне на оригинала на дипломата за сравняване в Министерство на образованието, младежта и науката.

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение АПОСТИЛ – APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН и неговите звена, се извършват от НАЦИД.“

„Дипломите за висше образование от Музикалната академия, Националната художествена академия и НАТФИЗ изискват предварителна заверка в Министерство на културата. За целта е необходимо нотариално заверено копие и оригинал на дипломата. Заверката се прави в Министерство на образованието, младежта и науката. След заверка, документите се изпращат към Консулски отдел на Министерство на външните работи.“

„Дипломите за висше образование от Медицинска академия се нуждаят от заверка, направена предварително в Министерство на здравеопазването. Затова са необходими нотариално заверени копия и оригиналът на дипломата. След заверка се изпращат в Министерство на образованието, младежта и науката. Когато заверката приключи, документите се изпращат към Консулски отдел на Министерство на външните работи.“

Къде се легализират и заверяват епикризи, медицински свидетелства за работа в чужбина и болнични листове?

Всички гореспоменати документи се заверяват в Министерство на здравеопазването и легализират в Консулски отдел на Министерство на външните работи. За заверка са необходими оригиналите на документите, без нотариално заверено копие.

Какво значение има дали Република България „сключена правна спогодба за документи“ с друга страна-държава?

Ако Република България има „правна спогодба сключена с други държави“,

документите, издадени от институции, следва да бъдат признати, без Апостил. Когато клиент иска и поставянето на Апостил, въпреки съществуваща „спогодба за правна помощ“, тази услуга също се извършва.

Списък със страните със спогодба за правна помощ, които имат договори с България има тук.

Как трябва да изглежда документ преди започване на процедурата за превод и легализация?

Всеки един вид документ преминава в различни фази и ведомства, за да добие окончателен вид за легализация. Повече за това, как да е оформен документът може да научите на страницата Превод и легализация на документи. Също така може да се обадите в офисите ни, за да получите по-конкретна информация.

 

Сравни цени за легализация на документи ТУК