Цени за легализация на документи

Цени за Легализация на документи

ЦЕНИ за легализация на документи от  ПРЕВОДИ БГ – гаранция за най-добра ЦЕНА.

ПРЕВОДИ БГ ООД е оторизирана от Министерството на външните работи на Република България (сектор заверки и легализация) с Договор № 1728.

Агенция ПРЕВОДИ БГ предлага съдействие за Легализация на документи, Заверка с АПОСТИЛ и Заверка на преводи.

цени за легализация на документи

 
Вид документОбикновена услуга
Бърза услугаЕкспресна услуга
Удостоверение за брак50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Удостоверение за раждане50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Удостоверение за семейно положение50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Удостоверение за родствени връзки50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Удостоверение за наследници50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Удостоверение за идентичност на имена50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Удостоверение за постоянен или настоящ адрес50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Смъртен акт50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Удостоверение от Агенцията по вписвания50 лв./ 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Удостоверение от Военно окръжие50 лв./ 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Удостоверение от НАП50 лв./ 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Служебна бележка50 лв./ 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Удостоверение от Полиция, КАТ50 лв./ 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Извлечение от трудова книжка50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Трудова характеристика50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Удостоверение за проф. квалификация50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Свидетелство за съдимост50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Съдебно решение50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Декларация50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Нотариален акт50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Пълномощно50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Епикриза50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Имунизационен паспорт50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Медицинско изследване50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Медицинско свидетелство50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Медицинско направление50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Банкова референция50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Кръщелно свидeтелство50 лв. / 7 дни
70 лв. / 5 дни
90 лв. / 3 дни
Свидетелство за църковен брак50 лв. / 7 дни70 лв. / 5 дни90 лв. / 3 дни
Свидетелство за основно образование60 лв. / 8 дни
80 лв. / 6 дни
100 лв. / 4 дни
Удостоверение за редовен ученик60 лв. / 8 дни
80 лв. / 6 дни
100 лв. / 4 дни
Уверение от ВУЗ60 лв. / 8 дни
80 лв. / 6 дни
100 лв. / 4 дни
Диплома за средно образование60 лв. / 8 дни80 лв. / 6 дни100 лв. / 4 дни
Диплома за висше образование60 лв. / 8 дни
80 лв. / 6 дни
100 лв. / 4 дни
Приложение към диплома60 лв. / 8 дни
80 лв. / 6 дни
100 лв. / 4 дни
Академична справка60 лв. / 8 дни
80 лв. / 6 дни
100 лв. / 4 дни
Удостоверение за придобита квалификация от МОН60 лв. / 8 дни
80 лв. / 6 дни
100 лв. / 4 дни
Заверка на документи от чужбина25 лв. / 5 дни35 лв. / 3 дни50 лв. / 1 ден

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Посочените цени са без включен ДДС.

Всички посочени по-горе срокове не включват почивни дни и официални празници.

Някои документи се нуждаят от предварителна заверка.

 

Често задавани въпроси и отговори

Какво е заверка/легализация на документ?

Заверка или поставяне на Апостил е вид легализиране на документ от съответния орган на страната, където е издаден. Прави се от Консулски отдел към Министерство на външните работи или от консулското представителство или дипломатическото в страната.

Цени за легализация на документи. Как става ценообразуването на легализиран документ?

Цените се определят от Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи. Цената се определя на база време, необходимо за изпълнение в зависимост поръчката е експресна, бърза или обикновена.

Как се определя срок за легализация на документи?

Срокът зависи от типа документ.
Легализацията се прави от Консулски Отдел на МВнР и отнема от един до четири работни дни.

Кои Документи се заверяват от Министерство на правосъдието?

Всеки един документ, издаден от съд или при нотариус, подлежи на заверка в Министерство на правосъдието – договори,  пълномощно, свидетелства за съдимост, нотариално заверени документи, учредителни актове от и на фирми, служебни бележки, свидетелства за професионални квалификации и други.

Трябва ли да легализираме документите си?

Всяка институцията, пред която се представят даден тип документи може да уточни дали те трябва да са легализирани или не.

Къде се легализират документ с апостил?

В България легализирането на документни с апостил се извършва от Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи — Дирекция „Консулски отношения“ и Министерство на образованието.

Как се легализира Удостоверение за раждане?

За да бъде легализирано Удостоверете за раждане е нужен дубликат. Такъв се издава от общината, която е издала оригинала. На задната страна от документа се поставя правоъгълен печат, с който общината удостоверява пред чуждата страна положените подписи и печати.

Когато това е направено, документът може да бъде легализиран.

Къде се легализират и заверяват дипломи за образование?

Според степента на образование и учебното заведение заверка се прави в различни министерства на страната.

Дипломата от основно, средно или висше УЗ (учебно заведение) се изисква копие, което задължително трябва да е заверено при нотариус. Заверка с прави след представяне на оригинала на дипломата за сравняване в Министерство на образованието, младежта и науката.

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение АПОСТИЛ – APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН и неговите звена, се извършват от НАЦИД.“

„Дипломите за висше образование от Музикалната академия, Националната художествена академия и НАТФИЗ изискват предварителна заверка в Министерство на културата. За целта е необходимо нотариално заверено копие и оригинал на дипломата. Заверката се прави в Министерство на образованието, младежта и науката. След заверка, документите се изпращат към Консулски отдел на Министерство на външните работи.“

„Дипломите за висше образование от Медицинска академия се нуждаят от заверка, направена предварително в Министерство на здравеопазването. Затова са необходими нотариално заверени копия и оригиналът на дипломата. След заверка се изпращат в Министерство на образованието, младежта и науката. Когато заверката приключи, документите се изпращат към Консулски отдел на Министерство на външните работи.“

Къде се легализират и заверяват епикризи, медицински свидетелства за работа в чужбина и болнични листове?

Всички гореспоменати документи се заверяват в Министерство на здравеопазването и легализират в Консулски отдел на Министерство на външните работи. За заверка са необходими оригиналите на документите, без нотариално заверено копие.

Какво значение има дали Република България „сключена правна спогодба за документи“ с друга страна-държава?

Ако Република България има „правна спогодба сключена с други държави“,

документите, издадени от институции, следва да бъдат признати, без Апостил. Когато клиент иска и поставянето на Апостил, въпреки съществуваща „спогодба за правна помощ“, тази услуга също се извършва.

Списък със страните със спогодба за правна помощ, които имат договори с България има тук.

Как трябва да изглежда документ преди започване на процедурата за превод и легализация?

Всеки един вид документ преминава в различни фази и ведомства, за да добие окончателен вид за легализация. Повече за това, как да е оформен документът може да научите на страницата Превод и легализация на документи. Също така може да се обадите в офисите ни, за да получите по-конкретна информация.

 

Цени за легализация на документи - правилник